Buhalterinė apskaita

  • būsite užtikrinti, kad apskaita vedama teisingai;
  • turėsite tikslią informaciją apie įmonės finansinę padetį, kuri parodys veiklos trūkumus, todėl galėsite priimti adekvačius sprendimus;
  • pagal pateiktus pirminius dokumentus organizuojama ir atliekama visa buhalterinė apskaita;
  • atstovaujama visoms kontrolės institucijoms;
  • pildome ir pateikiame ataskaitas bei deklaracijas VMI, SODRAI, Valstybiniam įmonių registrui, Statistikos departamentui ir Lietuvos muitinei. Raštu bei žodžiu atstovaujame klientams visose kontrolės institucijose;
  • prisiimama atsakomybė už tinkamą apskaitos vedimą bei paslaugų kokybę;
  • užtikriname kliento duomenų konfidencialumą, įsipareigojame tiksliai ir laiku (pagal galiojančius įstatymus bei kliento poreikius) tvarkyti buhalterinę įmonių apskaitą, atsakome už padarytas klaidas;
  • pateikiame pageidaujamas buhalterines bei finansines ataskaitas;
  • teikiame konsultcijas buhalterinės apskaitos klausimais;
  • siūlome, kaip optimizuoti įmonės mokesčius.